Transitie binnenstad

In 2022 hebben wij verder invulling gegeven aan onze rol in de transformatie van onze binnenstad van ‘place-to-buy’ naar ‘place-to-be’. Van winkelgebied naar verblijfsgebied, waar wonen en functieverandering een belangrijke ambitie is. Om dit proces impuls en richting te geven, hebben wij, samen met de gemeente Arnhem en mede gefinancierd vanuit de Provincie Gelderland, in 2022 een Transitiemanager aangetrokken; Robin van der Helm. Zijn verkenning, onderzoek en vele gesprekken met relevante stakeholders heeft een concept ‘Richtinggevend advies transformatie binnenstad’ opgeleverd, waarmee wij een flinke stap verder komen in het realiseren van onze ambitie om de binnenstad gebiedsgericht en toekomstbestendig te transformeren.

Kansen en behoeften vertaalt in visie

Het adviesrapport onderschrijft het belang om een duidelijke keuze te maken waar het hoofdwinkelgebied ligt en waar er kansen zijn voor kleurrijke commerciële/creatieve aanvulling van deze 'main-stream', zoals in het gebied van de 7 straatjes. Waar is er behoefte aan luwtegebieden die uitnodigen tot verblijf, ontmoeting en spelen? Waar liggen belangrijke verbindingsfuncties tussen het hart van de binnenstad en de startroute van bezoekers, zoals de Jansstraat als verbinding tussen het Station(skwartier) en het hoofdwinkelgebied? En waar zijn er gebieden die volledig of gedeeltelijk moeten worden getransformeerd tot interessante binnenstedelijke woongebieden?

Per gebied moet er worden uitgesproken wat een passende en toekomstbestendige invulling is/kan zijn van de verschillende panden en wat er daarbij te doen staat. Een belangrijke ambitie hierbij is het doorbreken van de eenzijdige commerciële programmering van de binnenstad. Niet alleen omdat de behoefte aan m2's winkelvloeroppervlak steeds meer afneemt, maar ook omdat het profiel van de binnenstad daarmee aantrekkelijker en levendiger wordt. Naast de belangrijke toevoeging van wonen, valt er te denken aan culturele/creatieve functies, maatschappelijke voorzieningen, of innovatieve concepten die zich niet in een hokje laten stoppen.

Wij hebben de visie en voorstellen gedeeld met ondernemers in de binnenstad, gemeente en stakeholders. Want de voorgestelde transformatie van binnenstad Arnhem is alleen haalbaar als alle partijen het eens zijn over richting en uitvoering en daar hun inspanning voor willen leveren.

Buitenspel in de binnenstad

De plek waar tot medio 2021 het Feestaardvarken heeft gelegen (die tot het verdriet van de bezoekers en ondernemers de binnenstad heeft verlaten), is op ons initiatief in het voorjaar van 2022 omgevormd tot een tijdelijk speelparcours, De Speelduin. Ontwikkeld door Arnhems Stadshout en gerealiseerd door jongeren van het Arnhemse Maak-Lab. Door middel van woodcarving zijn bekende Arnhemse symbolen zoals de Eusebius in de speelduin opgenomen. Het is de eerste speelplek in een serie van speelplekken in de binnenstad. Met De Speelduin hebben wij een eerste stap gezet in de transformatie naar een binnenstad, waar meer ruimte is voor buitenspelen en ontmoeting.

In november 2022 hebben wij wethouder Bob Roelofs en kinderburgemeester Dyla Uitdehaagde uitgenodigd in De Speelduin. Zij ontvingen uit handen van Cilia de Leuw van de Montessorischool De Binnenstad, namens alle kinderen in Arnhem, onze visie ‘buitenspel in de binnenstad’.

Teisje Haarman was hierbij ook aanwezig om een exemplaar in ontvangst te nemen. Teisje won in 2021 onze Challenge Binnenstad Arnhem met haar bedachte route langs elf plekken waar een speeltoestel past of een spel op de grond geschilderd kan worden. Teisje vond de binnenstad voor kinderen maar saai en daar moest iets aan gebeuren. Samen met ‘runner-up’ in de Challenge, speelfilosoof Bart Lucassen, en gemeente Arnhem hebben wij het idee van Teisje uitgewerkt in een visie op buitenspelen in de binnenstad. Dit visiedocument is een cadeau aan de binnenstad en verwoordt en verbeeldt hoe een duurzame speelroute door het centrum van Arnhem gerealiseerd zou kunnen worden, met als doel om de binnenstad aantrekkelijker te maken met een gevarieerd aanbod aan speelmogelijkheden voor kinderen en ontmoetingsplekken voor hun ouders.

‘Buitenspel in de binnenstad’ zien wij als een mooie bijdrage aan de gewenste ontwikkeling van de binnenstad van ‘place-to-buy’ naar ‘place-to-be’. De visie gaat in deze ontwikkeling zelfs verder; van 'place-to-be' naar 'place-to-become’, een plek waar je mag zijn wie je bent. Waar je je kunt ontwikkelen en ontplooien.

Monitoren

Via Bureau RMC hebben we in 2022 de bezoekersaantallen kunnen monitoren. Met dit dashboard, dat we nu enkele jaren gebruiken, kunnen we maandelijks bezoekersaantallen analyseren. Samen met VECA en Gemeente Arnhem hebben we in 2022 gezocht naar een nog geavanceerder systeem, waarin veel meer data geanalyseerd kan worden. De keuze is gevallen op Argeleo met de “TwinCity” waarmee we op straatniveau bedrijfsinformatie kunnen ophalen, bezoekersstromen en profielen reallife kunnen volgen, verkeersstromen en P-garagebezoek kunnen analyseren en nog veel meer. Zodra de DPIA (Data Protection Impact Assessment) is afgerond kunnen we aan de slag met het nieuwe systeem.