Gastvrije en bereikbare binnenstad

Een nieuw college bracht een nieuwe koers met zich mee. Met name de visie op de plaats van de auto in de binnenstad, de bereikbaarheid en de zeer geringe aandacht in het coalitieakkoord voor de binnenstad als grootste werkgever van Arnhem baart ons zorgen. De stakeholders in PBA hebben er op gehamerd dat een gastvrije, aantrekkelijke binnenstad ook betekent: goed bereikbaar, met aantrekkelijke en toegankelijke parkeervoorzieningen, met zo min mogelijk verkeersoverlast en opstoppingen. Daarom hebben wij in juni per brief, aan het nieuwe college en de gemeenteraad,  gereageerd op het coalitieakkoord van het Arnhemse gemeentebestuur, waarin wij onze zorgen uiten. We hebben dit in een mondeling overleg nader met elkaar besproken en toegelicht.

Bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad. Maar met het elimineren van de Shop&Go-parkeerplaatsen, stilvallende plannen rond vitalisering van parkeergarages, weinig doorpakken op het domein binnenstadsdistributie en bovenal de insteek van het nieuwe gemeentebestuur om de auto uit de binnenstad te weren maken wij ons grote zorgen over hoe gastvrij en bereikbaar onze binnenstad in de nabije toekomst zal zijn. We hebben op bestuurlijk niveau afgesproken dat er in ieder geval volgordelijkheid wordt betracht: als er ergens auto’s niet meer mogen parkeren in de binnenstad wat is dan het alternatief? In 2023 worden we nauw betrokken bij de totstandkoming van een mobiliteitsvisie. We houden dus vinger aan de pols.

Visie op een toekomstbestendige binnenstad

Wij realiseren ons voor welke opgave Arnhem staat om een toekomstbestendige binnenstad te realiseren: emissievrij, aantrekkelijk, leefbaar en samen met de ondernemers, bezoekers en inwoners van Arnhem. Daarom is er visie nodig en een doordacht plan: hoe ziet de binnenstadlogistiek er in 2026 uit? Wij hebben in 2022 KplusV gevraagd te ondersteunen in het opstellen van deze visie. De visie is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de binnenstad en een werksessie met ambtenaren van de gemeente Arnhem.

Wij hebben het initiatief genomen om vanuit een expertgroep een integrale visie op binnenstadslogistiek te ontwikkelen. Want als geen ander weten wij dat zo’n uitdaging als ‘zero-emissie’ iedereen in de binnenstad raakt. Emissievrije stadslogistiek is immers een onderdeel in het integrale vraagstuk rondom de leefbare binnenstad. Met de visie reiken wij een aantal doordachte scenario’s aan, aan de gemeente Arnhem met de dringende aanbeveling om de regie te nemen op de uitvoering ervan. We – de expertgroep binnenstaddistributie- hebben dit als ‘cadeautje’ aan de wethouder gegeven samen met vier jaar aan opgebouwde kennis en onderzoeken op dit onderwerp. De gemeente Arnhem is nu aan zet. Wij blijven meedenken en toezien op goede en tijdige informatieverstrekking aan de ondernemers m.b.t. de consequenties.

Laatste keer Coronacheck

In februari 2022 hebben wij, zo bleek, voor de laatste keer de horeca in binnenstad Arnhem ondersteund bij een hanteerbare en gastvrije uitvoering van de Coronacheck. Samen met gemeente Arnhem en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem/Renkum hebben wij het systeem met gekleurde polsbandjes gefaciliteerd en gepromoot. De polsbandjes werden door vele bezoekers omarmt en de controle op de Coronatoegangsbewijzen (CTB) voor de ondernemers een stuk eenvoudiger. Na de heropening van de horeca in februari werd de CTB-controle weer verplicht gesteld en werd het polsbandjessysteem opnieuw gestart, zij het (gelukkig) voor korte duur.

De binnenstad als ‘canvas’

Bij een ‘place-to-be’ hoort cultuur die voelbaar, zichtbaar en aanwezig is. Met ‘de binnenstad als canvas’ is in samenwerking met Museum Arnhem in augustus 2022 de eerste muurschildering gerealiseerd bij één van de ingangen van de binnenstad boven lunchroom Cozy. Zo halen wij Museum Arnhem naar de stad en maken wij de ‘Culturele Mijl’ zichtbaar; de aaneenschakeling van culturele parels in onze stad, van het prachtig vernieuwde Museum Arnhem, kunstacademie ArtEZ, concertzaal Luxor Live, Rozet, Theater aan de Rijn, Collectie De Groen, Eusebiuskerk, Musis Sacrum tot het Stadstheater. De tweede en derde muurschildering worden in 2023 ook op prominente plekken in de binnenstad gerealiseerd.

Met kunst en cultuur op straat is een grote slag geslagen met bijzondere bioscoopbankjes, insectenhotels voor een betere biodiversiteit en de voortgang in het verfraaien van de elektrakastjes - door Arnhemse ontwerpers en kunstenaars- van energiebedrijf Alliander.

Citydressing

Om onze bezoekers welkom te ontvangen hebben wij in 2022 flink geïnvesteerd in citydressing; een aangename en gastvrije aankleding van de binnenstad. Voor veel evenementen zijn er nieuwe spandoeken besteld die stormbestendig zijn en het straatbeeld veraangenamen. Jaarlijks verzorgen wij de hanging baskets met een kleurig palet aan bloemen. In de donkere maanden hebben we sterk ingezet op de sfeerverlichting met een uitbreiding in boomverlichting en een ‘verlichte’ binnenkomst vanuit Arnhem Centraal Station.

Gratis advies voor winkeliers en horecaondernemers

Om de ondernemers een hart onder de riem te steken en met frisse ondernemersgeest de toekomst tegemoet te treden hebben we speciaal voor CCA-leden in 2022 twee etaleurs uitgenodigd om ondernemers te helpen met een verleidelijke etalage en aantrekkelijke visual merchandising. Met een gratis advies hielpen zij ondernemers – die zich hiervoor bij ons hebben aangemeld- om hun ‘merkverhaal’ en ‘koopwaar’ beter te presenteren, zich te onderscheiden via het etaleren hiervan en hun klanten te verrassen en te inspireren om uiteindelijk meer omzet te genereren.

Voor KHN- en HORA-leden hebben wij in 2022 horecaondernemers geholpen om meer inzicht te krijgen in het onbewuste consumentengedrag van hun gasten. In samenwerking met KHN en HORA hebben wij Neuro-onderzoeksbureau Consumatics uitgenodigd om tijdens twee sessies hun horecazaak ‘door te lichten’ en advies te geven waarmee zij als ondernemer  hun omzet en gastbeleving kunnen verhogen.

Met deze acties, mede mogelijk gemaakt dankzij SOFA, gaven wij de ondernemers in binnenstad Arnhem een steun in de rug om na de Coronacrisis er weer bovenop te komen. Uit de reacties van deelnemers bleek dat een frisse blik, deskundig advies en tips & tricks helpen om met nieuwe energie er weer tegenaan te gaan.

Funshopgids juni

In juni 2022 hebben wij samen met de uitgever een nieuwe editie van de populaire Funshopgids Arnhem mogelijk gemaakt. Ondanks de moeilijke periode na de Coronacrisis deden er voldoende ondernemers mee om een oplage van 50.000 en een omvang van 72 pagina’s te realiseren. Funshopgids heeft uit coulance de advertentietarieven van 2021 aangehouden, waardoor participatie van de ondernemers beter haalbaar was. De gids is via alle deelnemers, hotels, VVV en musea in Arnhem en omgeving verspreid, maar ook online te bekijken. Toeristen, maar zeker ook de inwoners van de stad zelf, zijn via de Funshopgids uitgenodigd om Arnhem te herontdekken en de lokale ondernemers te steunen.

Nieuwe themaroutes

In 2022 hebben wij voorraadbeheer, distributie, herdruk en doorontwikkeling van zogenaamde themaroutes overgedragen gekregen van Citymarketing Arnhem. Deze themaroutes, vormgegeven en gedrukt in de herkenbare Arnhemse marketinghuisstijl, leiden bezoekers op grond van een bepaald thema of evenement langs ‘places-of-interest’, met een plattegrond, locatie aanduiding, route en korte informatieteksten. De populaire routes worden verspreid via o.a. de Citystore Arnhem en ons A-team en zijn ook als PDF op onze website te downloaden. Onze themaroutes dragen daarmee bij aan extra beleving en langer verblijf van bezoekers aan de binnenstad. We leiden ze langs verrassende plekjes en vernieuwende winkel- en horecaconcepten.

In 2022 hebben wij de serie bestaande themaroutes uitgebreid met een Kidsroute, langs kindvriendelijke horeca, winkels voor kindermode, speelplekken etc. en een Airborne-route (zie: Bruisende binnenstad). Ook de Introdans Belevingsroute t.g.v. 50-jarig jubileum hebben wij in 2022 gerealiseerd, met steun van SOFA en in samenwerking met Introdans. Met banieren, een app, een route langs plaatsen in de binnenstad waar een verhaal aan vast zit in de 50-jarige historie van dit unieke dansgezelschap, hebben wij deze bijzondere culturele partner geëerd.

Inzet Cityhosts

Ons A-Team Cityhosts zorgde in 2022 weer voor een hartelijk welkom van bezoekers aan de binnenstad, met informatie over evenementen en acties. Ook hebben wij dankbaar gebruik mogen maken van de Cityhosts op momenten dat wij bijvoorbeeld etalagemateriaal, de Funshopgids, uitnodigingen of andere zaken onder ondernemers wilden verspreiden. Het initiatief tot het A-Team komt oorspronkelijk voort uit ons gastvrijheidsprogramma en wordt professioneel begeleid door een coördinator. Het A-Team is meerdere malen actief geweest in 2022, met name tijdens drukke momenten en rond evenementen. Het gaf bezoekers aan de binnenstad een welkom gevoel, wat met name begin 2022 van grote betekenis was nadat de Coronaregels werden afgebouwd.

Gevelreiniging uitgebreid naar Spijkerkwartier

Wij hebben in 2022 ons abonnement op het periodiek verwijderen van graffiti uit kunnen breiden -met steun van de gemeente Arnhem- naar het Spijkerkwartier, zodat ook daar vervuilde gevels, muren en straatmeubilair regelmatig worden schoongemaakt. Daardoor is het aanzien van de openbare ruimte in onze binnenstad en het Spijkerkwartier een stuk aantrekkelijker en in de beleving van de bezoekers beter.

Campagne ‘Kom lekker binnen’

In december 2022 hebben wij samen met Arnhem Aan, gemeente Arnhem, KHN en CCA de ondernemers geholpen met een campagne rond energiebesparing, met als thema ‘winkeldeuren dicht en licht uit’. Met een uniek Arnhems deurbordje konden de ondernemers zichtbaar maken dat de winkel open is maar de deur dicht om energie te besparen. Op de achterzijde van het deurbordje (voor na de sluitingstijd) valt te lezen dat de zaak gesloten is en de lampen uit zijn om energie te besparen. De officiële start van de campagne vond plaats op 1 december, waarbij wethouder Nermina Kundić de eerste deurbordjes overhandigde aan ondernemers in de binnenstad, samen met Veronique Gallé van winkeliersvereniging City Centrum Arnhem (CCA) en Liesbeth de Zoete namens KHN Arnhem. De campagne werd ondersteund met outdoor promotie, perspublicaties en berichten via onze mediakanalen.

Actie ‘Sla hier je munt uit’

Van zaterdag 23 juli tot zaterdag 10 september 2022 was de John Frostbrug 7 weken volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, inclusief het openbaar vervoer en de hulpdiensten, vanwege onderhoudswerkzaamheden. Wij voorzagen dat dat flinke impact zou kunnen hebben op bezoekers aan de binnenstad. Om ze tegemoet te komen hebben wij een parkeermuntenactie opgezet, mede om bezoek tijdens dal-momenten te stimuleren. Bezoekers die in deze periode op dinsdag, woensdag of donderdag in de binnenstad kwamen winkelen en tussen 11.00 en 15.00 uur de parkeergarage onder het Centraal Station, de Musisgarage of de Rozetgarage uitreden, kregen twee uur gratis parkeren cadeau. Op vertoon van een parkeerticket kon men de speciale ‘Munt uit slaan’ parkeermunten krijgen bij winkels, die herkenbaar waren aan de ‘Sla hier je munt uit’-borden.